โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง  ตำบลคลองเกตุ  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์ 036-441641
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนโคกสาโรงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,15:05   อ่าน 330 ครั้ง