โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง  ตำบลคลองเกตุ  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์ 036-441641
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนโคกสาโรงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร (อ่าน 331) 22 ก.ย. 65
ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (อ่าน 366) 01 มิ.ย. 65
วันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 379) 30 พ.ค. 65
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 45) 25 พ.ค. 65