โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง  ตำบลคลองเกตุ  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
เบอร์โทรศัพท์ 036-441641
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 เม.ย. 66 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 เม.ย. 66 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 มี.ค. 66 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
กลุ่มบริหารวิชาการ