หัวข้อ วันที่/เวลา ผู้ประกาศ
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 / 23:02 น. admin
ประกาศเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 27 ม.ค. 2564 / 23:05 น. admin
คำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 27 ม.ค. 2564 / 23:09 น. admin
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปิดเรียน 27 ม.ค. 2564 / 23:11 น. admin
เข้าดูผลการเรียนอย่างไร ตรงนี้มีคำตอบจ้าาา 27 ม.ค. 2564 / 23:12 น. admin
บรรยากาศกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 27 ม.ค. 2564 / 23:31 น. admin
กิจกรรม กตเวทิตาจิต ศิษยน้อมวันทา มุทิตาคุณครู 27 ม.ค. 2564 / 23:33 น. admin
สืบสานภาษา สืบค่าความเป็นไทย 27 ม.ค. 2564 / 23:35 น. admin
รับเอกสารทางไปรษณีย์ 19 เม.ย. 2564 / 21:19 น. admin
ยกเลิกสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 19 พ.ค. 2564 / 09:35 น. admin
กำหนดการรับนักเรียน 19 พ.ค. 2564 / 09:54 น. admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 19 พ.ค. 2564 / 10:17 น. admin
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ 19 พ.ค. 2564 / 10:19 น. admin
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2564 / 15:38 น. admin
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2564 / 15:40 น. admin
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา 12 พ.ย. 2564 / 15:45 น. admin
กำหนดการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12 พ.ย. 2564 / 15:50 น. admin
เปิดทำการเรียนการสอนแบบ ON-SITE 22 ธ.ค. 2564 / 15:22 น. admin
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 4 มี.ค. 2565 / 10:25 น. admin
เรื่อง การสมัครรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2565 10 มี.ค. 2565 / 16:44 น. admin
งดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 24 มี.ค. 2565 / 21:35 น. admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 24 มี.ค. 2565 / 22:03 น. admin
กิจกรรม วันอำลาสถาบัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เเละ6ประจำปีการศึกษา2564 24 มี.ค. 2565 / 22:16 น. admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 29 มี.ค. 2565 / 16:19 น. admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 29 มี.ค. 2565 / 16:29 น. admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 3 เม.ย. 2565 / 00:28 น. admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 3 เม.ย. 2565 / 00:30 น. admin
คำสั่งที่ 87/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 23 พ.ค. 2565 / 22:04 น. admin
คำสั่งที่ 90/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 23 พ.ค. 2565 / 22:09 น. admin
คำสั่งที่ 86/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 24 พ.ค. 2565 / 18:11 น. admin
คำสั่งที่ 97/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาครบรอบ 65 ปี 24 พ.ค. 2565 / 18:12 น. admin
คำสั่งที่ 100/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.(SMT) ปีการศึกษา 2565 25 พ.ค. 2565 / 14:27 น. admin
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2565 25 พ.ค. 2565 / 14:39 น. admin
คำสั่งที่ 92/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ ( CAS : Creativity Action Service) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 30 พ.ค. 2565 / 15:23 น. admin
วันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 2565 / 15:24 น. admin
คำสั่งที่ 104/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 2565 / 10:24 น. admin
คำสั่งที่ 103/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และแนะแนวการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1 มิ.ย. 2565 / 19:23 น. admin
ประชาสัมพันธ์จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 มิ.ย. 2565 / 19:29 น. admin
สำสั่งที่ 107/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปีการศึกษา2565 2 มิ.ย. 2565 / 13:45 น. admin
คำสั่งที่ 112/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 7 มิ.ย. 2565 / 14:32 น. admin
คำสั่งที่ 116/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 15 มิ.ย. 2565 / 11:51 น. admin
คำสั่งที่ 118/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 16 มิ.ย. 2565 / 11:40 น. admin
คำสั่งที่ 119/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร นิเทศ ติดตาม งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 16 มิ.ย. 2565 / 11:41 น. admin
คำสั่งที่ 200/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 16 มิ.ย. 2565 / 11:42 น. admin
คำสั่งที่ 130/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่นั่งยืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 7 ก.ค. 2565 / 17:38 น. admin
คำสั่งที่ 131/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 7 ก.ค. 2565 / 17:39 น. admin
กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูสุณี ตุ้มทอง และ คุณครูณัฐกันตร์ แก่นจำปา วันศุกร์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 21 ก.ย. 2565 / 22:16 น. admin
คำสั่งที่ 216/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 22 ก.ย. 2565 / 14:59 น. admin
รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร 22 ก.ย. 2565 / 15:05 น. admin