กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูสุณี ตุ้มทอง และ คุณครูณัฐกันตร์ แก่นจำปา วันศุกร์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

โดย admin เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 22:16 นาที

    กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูสุณี ตุ้มทอง และ คุณครูณัฐกันตร์ แก่นจำปา วันศุกร์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา