ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โดย admin เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2565 เวลา 00:28 นาที

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาได้ดำเนินการรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 -นักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 303 คน -สละสิทธิ์ 8 คน -ดังนั้นผู้มีสิทธิ์มอบตัว 295 คน ทางโรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์ และผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้