ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย admin เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา 16:29 นาที

    ให้มารายงานตัวในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น - นักเรียนนำบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน มาเป็นหลักฐานในการรายงานตัว - ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน - ให้มารายงานตัวตามลำดับและเวลาที่ประกาศอย่างเคร่งครัด - วันรายงานตัว วันที่30 มีนาคม2565 นักเรียนมารายงานตัวที่ศูนย์ประชุมและกิจกรรมเฉพาะนักเรียน เท่านั้น - ผู้ปกครองจะเดินทางมามอบตัวพร้อมกับนักเรียนในวันที่ 2 เมษายน 2565 ทั้งนี้ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด Page : กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา โทร : 036-441-641 หรือ 099-2490774