หัวข้อ วันที่/เวลา ผู้ประกาศ
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ม.ค. 2564 27 ม.ค. 2564 / 23:02 น. admin
ประกาศเปิดเรียนวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 27 ม.ค. 2564 / 23:05 น. admin
คำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 27 ม.ค. 2564 / 23:09 น. admin
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปิดเรียน 27 ม.ค. 2564 / 23:11 น. admin
เข้าดูผลการเรียนอย่างไร ตรงนี้มีคำตอบจ้าาา 27 ม.ค. 2564 / 23:12 น. admin
บรรยากาศกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 27 ม.ค. 2564 / 23:31 น. admin
กิจกรรม กตเวทิตาจิต ศิษยน้อมวันทา มุทิตาคุณครู 27 ม.ค. 2564 / 23:33 น. admin
สืบสานภาษา สืบค่าความเป็นไทย 27 ม.ค. 2564 / 23:35 น. admin
รับเอกสารทางไปรษณีย์ 19 เม.ย. 2564 / 21:19 น. admin
ยกเลิกสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 19 พ.ค. 2564 / 09:35 น. admin
กำหนดการรับนักเรียน 19 พ.ค. 2564 / 09:54 น. admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 19 พ.ค. 2564 / 10:17 น. admin
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ 19 พ.ค. 2564 / 10:19 น. admin
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2564 / 15:38 น. admin
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 26 พ.ค. 2564 / 15:40 น. admin
QR CODE ห้องเรียนประจำปีการศึกษา2564 5 มิ.ย. 2564 / 07:40 น. admin
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา 12 พ.ย. 2564 / 15:45 น. admin
กำหนดการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12 พ.ย. 2564 / 15:50 น. admin
เปิดทำการเรียนการสอนแบบ ON-SITE 22 ธ.ค. 2564 / 15:22 น. admin