QR CODE ห้องเรียนประจำปีการศึกษา2564

โดย admin เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2564 เวลา 07:40 นาที

   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ขอประชาสัมพันธ์ QR Code กลุ่ม ไลน์ชั้นเรียนประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่ และย้ายระหว่างเทอม ได้เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อรับข่าวสารจากครูประจำชั้น และครูประจำวิชาต่อไป