แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ม.ค. 2564

โดย admin เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 23:02 นาที

    กิจกรรมการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนในช่วงปิดเรียนนี้ อยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19