ข้อมูลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

ตราสัญลักษณ์
ชื่อสถานศึกษา (ไทย)โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ)Khoksamrong Witthaya School
ระดับที่เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ก่อตั้ง27 พฤษภาคม 2500
รหัสโรงเรียน 10 หลัก1016490403
รหัส Smis 8 หลัก16012001
รหัส Obec 6 หลัก490403
ที่อยู่101 หมู่ 9 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 12150
โทรศัพท์036441641
โทรสาร036442367
อีเมล์turakarn_ks@hotmail.com